Dwr-Y-Felin Comprehensive School

Manylion

Cyfeiriad: Dwr Y Felin Road, SA10 7RE

Côd post: SA10 7RE

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot

Effective practice

Adroddiad thematig

 • Gwella addysgu 28 Meh 2018

  Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018.

 • Addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 12 Meh 2018

  Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2017-2018.

 • Gweithredu ar fwlio - Mehefin 2014 01 Meh 2014
  Tagiau: Bwlio

  Mae’r adroddiad yn archwilio effeithiolrwydd y camau a gymerir gan ysgolion i fynd i’r afael â bwlio, gan gyfeirio’n benodol at fwlio ar sail nodweddion gwarchodedig disgyblion ... Darllen mwy