Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru gan ddefnyddio’r Fframwaith Arolygu Cyffredin.  Mae un fframwaith ar gyfer pob ysgol, coleg arbenigol annibynnol, uned cyfeirio disgyblion a darparwr dysgu yn y gwaith a fframwaith arall ar gyfer pob sector arall (meithrinfeydd nas cynhelir, addysg bellach, addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon, gwasanaethau addysg llywodraeth leol a Chymraeg i oedolion).

Bydd Estyn yn arolygu’r holl ddarparwyr o leiaf unwaith yn ystod y cyfnod o saith mlynedd a ddechreuodd ar 1 Medi 2016. Nid yw dyddiad yr arolygiad nesaf yn gysylltiedig â dyddiad yr arolygiad blaenorol. Rhown rybudd ysgrifenedig o dair wythnos o arolygiad i ysgolion, colegau arbenigol annibynnol, unedau cyfeirio disgyblion a darparwyr dysgu yn y gwaith, 10 wythnos o rybudd i wasanaethau addysg llywodraeth leol, a phedair wythnos o rybudd i bob sector arall (meithrinfeydd nas cynhelir, addysg bellach, addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon a Chymraeg i oedolion).

Mae ein hamserlen arolygu yn rhestru’r holl arolygiadau sydd i’w cynnal.

Chwilio am adroddiad arolygu