Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru gan ddefnyddio’r Fframwaith Arolygu Cyffredin.  Mae Estyn wrthi’n adolygu’r trefniadau arolygu ar gyfer lleoliadau nas cynhelir ac addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon.

Bydd Estyn yn arolygu’r holl ddarparwyr o leiaf unwaith yn ystod y cyfnod o saith mlynedd a ddechreuodd ar 1 Medi 2016. Nid yw dyddiad yr arolygiad nesaf yn gysylltiedig â dyddiad yr arolygiad blaenorol. Mae darparwyr yn cael 3 wythnos o rybudd ysgrifenedig o arolygiad, heblaw gwasanaethau addysg llywodraeth leol sy’n cael 10 wythnos o rybudd ac addysg gychwynnol athrawon sy’n cael 8 wythnos o rybudd.

Mae ein hamserlen arolygu yn rhestru’r holl arolygiadau sydd i’w cynnal.

Chwilio am adroddiad arolygu