Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru gan ddefnyddio’r Fframwaith Arolygu Cyffredin.

Bydd Estyn yn arolygu’r holl ddarparwyr o leiaf unwaith yn ystod cyfnod o saith mlynedd yn dechrau ar 1 Medi 2016. Nid yw dyddiad yr arolygiad nesaf yn gysylltiedig â dyddiad yr arolygiad blaenorol. Rhown rybudd ysgrifenedig o bedair wythnos o arolygiad i bob darparwr, ac eithrio awdurdodau lleol/ consortia rhanbarthol, sy’n cael rhybudd o 12 wythnos. Mae ein hamserlen arolygu yn rhestru’r holl arolygiadau sydd i’w cynnal.

Chwilio am adroddiad arolygu