Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Acorn Learning Solutions Limited 13/11/17Dysgu yn y gwaithCyngor Dinas Casnewydd 20/02/18
Coleg y Cymoedd 27/11/17Addysg bellachCyngor Caerdydd 21/03/18
The Cad Centre UK Ltd 06/12/17Dysgu yn y gwaith  19/03/18
Pengwern College 13/12/17Colegau annibynnol arbenigolCyngor Sir Ddinbych 19/02/18
Cylch Meithrin Llanbrynmair 18/12/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 22/02/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.