Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Coleg Cambria 02/10/18Dysgu yn y gwaithCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 22/01/19
Meadowlane Primary School 22/10/18CynraddCyngor Caerdydd 24/12/18
St Julian's Primary School 22/10/18CynraddCyngor Dinas Casnewydd 24/12/18
Edwardsville Primary School 22/10/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 24/12/18
Caldicot School 22/10/18UwchraddCyngor Sir Fynwy 24/12/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2017 – 2018

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.