Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

ArolygiadEnw'r darparwrSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Pontnewydd Primary SchoolCynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 04/08/16
11/07/16Awel y Môr PrimaryCynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 14/09/16
06/06/16Priory College North WalesColegau annibynnol arbenigolCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 09/08/16
06/06/16Bryn Deva C.P. SchoolCynraddCyngor Sir y Fflint 09/08/16
06/06/16Brackla Primary SchoolCynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 09/08/16
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.