Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
The Cathedral School 24/09/18Annibynnol prif ffrwd Cyngor Caerdydd 26/11/18
Ysgol Acrefair 24/09/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 26/11/18
Ysgol Bro Ingli 24/09/18CynraddCyngor Sir Penfro 26/11/18
Ysgol Gynradd Gymraeg Lonlas 24/09/18CynraddDinas a Sir Abertawe 26/11/18
YGGG Llantrisant 24/09/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 26/11/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.