Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Acorn Learning Solutions Limited 13/11/17Dysgu yn y gwaithCyngor Dinas Casnewydd 06/03/18
Cylch Meithrin Plant Bach Sarn 20/11/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 25/01/18
Oaklands Primary School 20/11/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 25/01/18
Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo 20/11/17CynraddCyngor Gwynedd 25/01/18
St Pauls Voluntary Aided Primary School 20/11/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 25/01/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.