Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Little Learning Tree, Llandinam 19/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 21/11/17
Llansantffraid Ladybirds - Llansantffraid YM Mechain 20/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 22/11/17
Cewri Bach Playgroup 20/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 22/11/17
Blessed William Davies School 25/09/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/11/17
Rhewl C.P. School 25/09/17CynraddCyngor Sir Ddinbych 27/11/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.