Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Gymuned Bryngwran 16/04/18CynraddCyngor Sir Ynys Môn 20/06/18
Ysgol Treferthyr 16/04/18CynraddCyngor Gwynedd 20/06/18
Ysgol Ciliau Parc 16/04/18CynraddCyngor Sir Ceredigion 20/06/18
Ty Cariad 18/04/18Arbennig annibynnolCyngor Sir Penfro 22/06/18
Once Upon A Time Day Nursery 18/04/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 22/06/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.