Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Gower College Swansea 29/01/18Addysg bellachDinas a Sir Abertawe 23/05/18
University of South Wales 30/01/18Cymraeg i oedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 16/05/18
Denbighshire County Council 05/02/18Llywodraeth lleolCyngor Sir Ddinbych 23/05/18
St Mary's R.C. Primary School 19/02/18CynraddCyngor Sir y Fflint 25/04/18
Ysgol Dafydd Llwyd 19/02/18CynraddCyngor Sir Powys 25/04/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.