Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Associated Community Training Ltd 05/02/19Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 29/05/19
Bridgend County Borough Council 18/03/19Gwasanaethau Addysg Llywodraeth LeolCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 31/05/19
Ysgol Gyfun Y Strade 18/03/19UwchraddCyngor Sir Gâr 23/05/19
Ysgol Llandygai 18/03/19CynraddCyngor Gwynedd 23/05/19
St Mary's C in W Voluntary Aided School 18/03/19CynraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 23/05/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.