Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Awel y Môr Primary 11/07/16CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 14/09/16
ERW 13/06/16Consortiwm rhanbarthol  20/09/16
Penycae Community Primary School 04/07/16CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 07/09/16
St Peter's CIW Voluntary Controlled Primary School 04/07/16CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 07/09/16
Ysgol Trewen 04/07/16CynraddCyngor Sir Ceredigion 07/09/16
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.