Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Cylch Meithrin Y Gromlech 22/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 30/05/18
ABC Day Nursery 22/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir y Fflint 30/05/18
Little Inspirations - Rhydyfelin 26/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 01/06/18
Cylch Meithrin Llanilar 27/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ceredigion 04/06/18
Ysgol Gwenffrwd 09/04/18CynraddCyngor Sir y Fflint 13/06/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.