Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Borras Park Community Primary School 22/01/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 26/03/18
Wyclif Independent Christian School 22/01/18Annibynnol prif ffrwd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 26/03/18
Brynllywarch Hall School 22/01/18ArbennigCyngor Sir Powys 26/03/18
Ysgol-Y-Wern 22/01/18CynraddCyngor Caerdydd 26/03/18
Croesyceiliog School 22/01/18UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 26/03/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.