Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Y Parc Infants 22/05/17CynraddCyngor Sir Ddinbych 26/07/17
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 22/05/17UwchraddCyngor Caerdydd 26/07/17
Ystruth Primary 22/05/17CynraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 26/07/17
Ysgol Pen Coch Special School 22/05/17ArbennigCyngor Sir y Fflint 26/07/17
Hendredenny Park Primary School 22/05/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 26/07/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.