Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Coleg y Cymoedd 27/11/17Addysg bellachCyngor Caerdydd 21/03/18
Lamphey C.P. School 08/01/18CynraddCyngor Sir Penfro 12/03/18
St Joseph's R.C. 09/01/18CynraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 13/03/18
Ysgol Terrig 09/01/18CynraddCyngor Sir y Fflint 13/03/18
Abbey Primary School 09/01/18CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 13/03/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.