Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Once Upon A Time Day Nursery 18/04/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 22/06/18
Ty Cariad 18/04/18Arbennig annibynnolCyngor Sir Penfro 22/06/18
Cylch Meithrin Rhyd Y Llan, Llanfaethlu 19/04/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ynys Môn 25/06/18
Ysgol Pencae 23/04/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/06/18
Perthcelyn Community Primary School 23/04/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 27/06/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.