Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Pembrokeshire College 10/01/17Addysg bellachCyngor Sir Penfro 03/05/17
Ysgol Glan Morfa 23/01/17CynraddCyngor Caerdydd 28/03/17
St Cadoc's Primary School 23/01/17CynraddCyngor Caerdydd 28/03/17
Ysgol Gynradd Saron 23/01/17CynraddCyngor Sir Gâr 28/03/17
Ysgol Llanfair Talhaiarn 23/01/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 28/03/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.