Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Grŵp Llandrillo Menai 28/02/17Addysg bellachCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 12/06/17
t2 Group 19/03/17Dysgu yn y gwaith  05/07/17
Ysgol Llanllyfni 20/03/17CynraddCyngor Gwynedd 26/05/17
Pen Y Fro Primary 20/03/17CynraddDinas a Sir Abertawe 26/05/17
Heol Goffa School 20/03/17ArbennigCyngor Sir Gâr 26/05/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.