Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Priory Talocher School 23/01/19Arbennig annibynnolCyngor Sir Fynwy 27/03/19
St Illtyds R.C. High School 28/01/19UwchraddCyngor Caerdydd 01/04/19
Ysgol Bryn Castell 28/01/19ArbennigCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 01/04/19
Ysgol Bodhyfryd 28/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 01/04/19
Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School 28/01/19CynraddCyngor Sir Penfro 01/04/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.