Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Associated Community Training Ltd 05/02/19Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 29/05/19
Rhydri Primary School 18/02/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 24/04/19
St John Lloyd R.C. Primary School 18/02/19CynraddCyngor Caerdydd 24/04/19
City & County of Swansea Pupil Referral Unit 18/02/19Uned cyfeirio disgyblionDinas a Sir Abertawe 24/04/19
Ysgol Gynradd Llannon 18/02/19CynraddCyngor Sir Gâr 24/04/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.