Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
The Cad Centre UK Ltd 04/06/17Dysgu yn y gwaith  21/09/17
Llangynwyd Primary School 19/06/17CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 22/08/17
Ysgol Y Llan, Whitford V.P. 19/06/17CynraddCyngor Sir y Fflint 22/08/17
Ysgol Gynradd Abersoch 19/06/17CynraddCyngor Gwynedd 22/08/17
Godre'rgraig Primary School 19/06/17CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 22/08/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.