Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Priory Talocher School 17/01/18Arbennig annibynnolCyngor Sir Fynwy 21/03/18
Cylch Chwarae Cymraeg Y Fflint 18/01/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir y Fflint 22/03/18
Llanfair Caereinion C.P. 22/01/18CynraddCyngor Sir Powys 26/03/18
Ysgol Rhostyllen 22/01/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 26/03/18
Wyclif Independent Christian School 22/01/18Annibynnol prif ffrwd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 26/03/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.