Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Associated Community Training Ltd 05/02/19Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 29/05/19
Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd 04/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 09/05/19
Myddelton College 04/03/19Annibynnol prif ffrwd Cyngor Sir Ddinbych 09/05/19
Ysgol Brynaerau 04/03/19CynraddCyngor Gwynedd 09/05/19
Ysgol Y Ferch O'r Sger 04/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 09/05/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.