Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Merthyr Tydfil College 15/11/16Addysg bellachCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 08/03/17
Tanyfron C.P. School 09/01/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 14/03/17
Willowtown Primary School 09/01/17CynraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 14/03/17
Ysgol Glan Y Mor 09/01/17UwchraddCyngor Gwynedd 14/03/17
Archdeacon John Lewis 09/01/17CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 14/03/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.