Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
ITEC Training Solutions Ltd 03/10/16Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 23/01/17
Bryntirion Comprehensive School 10/10/16UwchraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 13/12/16
Tredegar Comprehensive School 10/10/16UwchraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 13/12/16
Llandrindod Wells C.P. School 10/10/16CynraddCyngor Sir Powys 13/12/16
Ysgol Llanstephan 10/10/16CynraddCyngor Sir Gâr 13/12/16
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.