Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
ITEC Training Solutions Ltd 03/10/16Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 23/01/17
Yr Ysgol Gymunedol Gymraeg 14/11/16CynraddCyngor Sir Ceredigion 20/01/17
Pencoed Comprehensive School 14/11/16UwchraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 20/01/17
Denbigh High School 14/11/16UwchraddCyngor Sir Ddinbych 20/01/17
Cwmaber Junior School 14/11/16CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 20/01/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.