Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Gower College Swansea 29/01/18Addysg bellachDinas a Sir Abertawe 23/05/18
Denbighshire County Council 05/02/18Llywodraeth lleolCyngor Sir Ddinbych 23/05/18
Li'l Angels 19/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir y Fflint 25/05/18
Cylch Meithrin Dinas 20/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 25/05/18
Cylch Meithrin Y Gromlech 22/03/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 30/05/18
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2016 – 2017

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.