Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
The Cad Centre UK Ltd 04/06/17Dysgu yn y gwaith  21/09/17
North Wales Childcare/Fun Days 21/06/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ddinbych 23/08/17
Gwenfo C.I.W. Primary 26/06/17CynraddCyngor Bro Morgannwg 30/08/17
Allsorts Nursery 26/06/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 29/08/17
Cwmaber Infant School 26/06/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 30/08/17
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2015 – 2016

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.