Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Cardiff and Vale College 06/11/18Addysg bellachCyngor Caerdydd 26/02/19
Ton Pentre Junior School 07/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 11/03/19
St Anthony's R.C. Primary School 08/01/19CynraddCyngor Sir y Fflint 12/03/19
Brynteg County School 08/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 12/03/19
Abermule Primary School 08/01/19CynraddCyngor Sir Powys 12/03/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.