Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Cylch Meithrin Maenclochog 19/11/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Penfro 24/01/19
Ysgol Sant Curig 19/11/18CynraddCyngor Bro Morgannwg 24/01/19
Caerleon Cherubs 19/11/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Dinas Casnewydd 24/01/19
Risca Primary School 19/11/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 24/01/19
Phillipstown Primary School 19/11/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 24/01/19
Gweld yr amserlen lawn

Prosiect Hunanwerthuso ar gyfer Gwella

Rydym yn gweithio gyda’r OECD, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i edrych ar ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella.

Cael gwybod mwy

Arfer effeithiol newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.