Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

St Christopher's School

Manylion

Cyfeiriad: Stockwell Grove, Wrexham, LL13 7BW

Sector: Arbennig

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Mawrth 2014

Effective practice

Adroddiad thematig