Ysgol Llanfairpwllgwyngyll

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Caergybi, Pwllgwyngyll, LL61 5TX

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ynys Môn


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 18 Mehefin 2018

Effective practice