Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ysgol Pen Y Pil

Manylion

Cyfeiriad: Glan-Y-Mor Road, Trowbridge, Rumney, Cardiff, CF3 1RQ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Hydref 2018