Ysgol-Y-Wern

Manylion

Cyfeiriad: Llangrannog Road, CF14 5BL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 22 Ionawr 2018

Effective practice

Adroddiad thematig