Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ninian Park Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Virgil Street, CF11 8TF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 29 Tachwedd 2016