Abacus Day Nursery

Manylion

Cyfeiriad: Newmarket House, 26 Lion St, Aber, NP7 5NT

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Fynwy


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Rhagfyr 2018