Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ton Pentre Junior School

Manylion

Cyfeiriad: Bailey Street, Ton Pentre, Pentre, Rhondda Cynon Taff, CF41 7EL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 07 Ionawr 2019