Hawthorn Primary School

Manylion

Cyfeiriad: School Lane, Hawthorn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taff, CF37 5AL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 03 Rhagfyr 2018