Cylch Meithrin Pontyberem

Manylion

Cyfeiriad: Neuadd Goffa Pontyberem, Heol Nant y Glo, Pontyberem, Llanelli, SA15 5HU

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: FI

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 05 Rhagfyr 2018