Date in Category

Dydd Iau, 14 Chwefror, 2019

Ysgol Gyfun Emlyn

Manylion

Cyfeiriad: Newcastle Emlyn, Carmarthenshire, SA38 9LN

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 10 Rhagfyr 2018