Date in Category

Dydd Mawrth, 20 Mai, 2014

Pentip V.A. C.I.W. Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Pembrey Road, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 3BL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Mawrth 2019