Ysgol Plascrug

Manylion

Cyfeiriad: Plascrug Avenue, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ceredigion


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Chwefror 2018

Effective practice

Adroddiad thematig