Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ysgol Plascrug

Manylion

Cyfeiriad: Plascrug Avenue, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ceredigion


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Chwefror 2019

Effective practice

Adroddiad thematig