Berriew Playgroup

Manylion

Cyfeiriad: c/o Berriew CP School, Berriew, Welshpool, Powys, SY21 8BA

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 05 Rhagfyr 2018