Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Gladestry C.I.W. School

Manylion

Cyfeiriad: Gladestry, Kington, Herefordshire, HR5 3NR

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Medi 2017

Effective practice

Adroddiad thematig