St Anthony's R.C. Primary School

Manylion

Cyfeiriad: High Street, Saltney, Flintshire, CH4 8SG

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir y Fflint


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Ionawr 2019