Ysgol Plas Brondyffryn

Manylion

Cyfeiriad: Park Street, Denbigh, Denbighshire, LL16 3DR

Sector: Arbennig

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Gorffennaf 2016

Effective practice