Date in Category

Dydd Gwener, 29 Mehefin, 2018

Denbigh High School

Manylion

Cyfeiriad: Ruthin Road, LL16 3EX

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Mesurau arbennig

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 20 Chwefror 2019