Ysgol Bro Gwydir

Manylion

Cyfeiriad: Heol Watling, Llanrwst, Conwy, LL26 0EY

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 26 Chwefror 2018

Effective practice