Dysgu gweithredol a thrwy brofiad - Arfer effeithiol yn y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Crynodeb

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Mae’r ffilm hon yn dangos enghreifftiau o arfer effeithiol y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2 trwy ddefnyddio profiadau dysgu rhyngweithiol a llawn hwyl. Nod y ffilm yw ysgogi trafodaethau mewn ysgolion a rhwng ysgolion, i hyrwyddo arfer effeithiol mewn addysgu a dysgu ledled Cymru. Mae pum pennod i’r ffilm, yn bwrw golwg ar safonau mewn llythrennedd a rhifedd, llais y disgybl ac annibyniaeth, y ddarpariaeth ar gyfer llythrennedd a rhifedd, addysgu ac asesu, ac arweinyddiaeth.