Arweinyddiaeth a gwella ysgolion cynradd

Crynodeb

Mae Rhan Un yr adroddiad hwn yn amlinellu nodweddion cyffredinol y gwahanol gamau ar daith wella ysgolion cynradd, ac yn amlygu pwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol a datblygu arweinyddiaeth ar y daith honno. Mae’r crynodeb hwn yn defnyddio tystiolaeth uniongyrchol o arolygiadau ac o ymweld ag ysgolion yr astudiaethau achos a ddisgrifir yn Rhan Dau. Caiff canfyddiadau’r astudiaethau achos eu crynhoi mewn model taith wella. Mae’r model yn amlinellu nodweddion arweinyddiaeth a datblygu arweinyddiaeth sydd i’w gweld yn gyffredin mewn ysgolion ar wahanol gamau o’u taith wella.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon