Parodrwydd ar gyfer diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol

Crynodeb

Mae’r adroddiad yn archwilio’r graddau y mae ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion (UCDau), a lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn paratoi i fodloni gofynion Deddf newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018).
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon

Argymhelliad

Dylai awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol ac ysgolion:

  • A1 Sicrhau eu bod yn cael yr holl ddeunyddiau arweiniad a hyfforddiant a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru a chefnogi staff i weithredu’r diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol yn effeithiol.