Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Bodfeurig 19/09/16CynraddCyngor Gwynedd 22/11/16
Ysgol Gynradd Llanbedr 19/09/16CynraddCyngor Gwynedd 22/11/16
Sofrydd C.P. School 19/09/16CynraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 22/11/16
Ysgol Y Felin 19/09/16CynraddCyngor Sir Gâr 22/11/16
Ysgol Y Waun 19/09/16CynraddCyngor Sir y Fflint 22/11/16
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.