Adroddiadau arolygu

Amserlen arolygu

Bob dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi manylion ar ba ddarparwyr sydd i fod i gael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Y Deri 03/10/16Arbennig a gynhelirCyngor Bro Morgannwg 06/12/16
Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell 03/10/16CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 06/12/16
St Mellons C.I.W. Primary School 03/10/16CynraddCyngor Caerdydd 06/12/16
ITEC Training Solutions Ltd 03/10/16Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 23/01/17
Ysgol Gynradd Rhiwlas 03/10/16CynraddCyngor Gwynedd 06/12/16
Gweld yr amserlen lawn

Adroddiad Blynyddol 2014 – 2015

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cael gwybod mwy

Arfer orau newydd

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hastudiaethau achos i gael cymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.