Hygyrchedd

Ein nod yw darparu gwefan sy’n hygyrch i bob un o’i hymwelwyr, waeth pa borwr yr ydych yn ei ddefnyddio, a ph’un a oes gennych unrhyw anableddau ai peidio. Mae’r cynllun yn ystyried defnyddwyr sydd â nam ar y golwg neu sy’n cael anawsterau’n defnyddio llygoden. Fe’i datblygwyd i gyfateb â meddalwedd darllen sgrin poblogaidd, a gellir ei lywio’n hawdd gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn dymuno rhoi adborth i ni er mwyn i ni allu parhau i wella hygyrchedd y wefan hon.

Cydymffurfio

Rydym yn ymdrechu i gydymffurfio ag amodau Lefel A Ddwbl o leiaf, fel y nodir gan Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C, 1.0. Mae hyn hefyd yn cynnwys rhoi nifer o fannau gwirio dethol Priority 3 ar waith.
Yn gyffredinol, mae’r safle yn cydymffurfio â chyfraddiad Lefel A Ddwbl WAI lle defnyddir HTML. Pan drefnir bod cynnwys ar gael mewn fformatau eraill fel Adobe Acrobat a Flash, nid oes cydymffurfiaeth.

Nodweddion hygyrchedd

  • Mae cysylltiadau wedi’u hysgrifennu i wneud synnwyr pan gânt eu darllen y tu allan i’w cyd-destun.
  • Mae gan bob delwedd a ddefnyddir ar y safle hwn fersiynau testun cyfatebol priodol.
  • Defnyddiwyd taflenni arddull rhaeadru ar gyfer cynllun a chyflwyniad.
  • Mae pob tudalen wedi’i llunio fel y gellir ei darllen heb ddalenni arddull.
  • Mae’r safle hwn yn defnyddio meintiau ffont i alluogi’r defnyddiwr i nodi "maint y testun" mewn porwyr gweledol.
  • Mae pob ffurf yn dilyn dilyniant Tab rhesymegol.
  • Mae labeli yn gysylltiedig â meysydd ar ffurfiau HTML.

Map Safle

Rydym wedi darparu map safle o’r prif benawdau ar y wefan. Dyma’r lle gorau i gael trosolwg o’r hyn sydd ar gael ar y wefan. Mae’r dolenni cyswllt yn y map safle yn mynd â chi i brif adrannau’r safle.

Cyfeiriadau hygyrchedd

Gweld ein cyhoeddiadau

Nid yw Estyn yn cynhyrchu copïau caled o adroddiadau arolygu, ond bydd copïau electronig o’r holl adroddiadau arolygu o’r 6 blynedd diwethaf ar gael i’w lawrlwytho ar ein gwefan.

Os na fydd copi electronig o’r adroddiad yr ydych yn gofyn amdano ar y safle hwn ar gael, gan ei fod yn hŷn na 6 oed, mae angen i chi gysylltu â’r darparwr addysg a hyfforddiant i gael copi papur. Ni allant wrthod eich cais, ond mae ganddynt hawl i godi tâl bach am lungopïo.

Mae angen Adobe Acrobat arnoch i weld ein cyhoeddiadau. Os nad oes gennych y feddalwedd hon sydd am ddim, cliciwch ar yr eicon isod i’w lawrlwytho oddi ar wefan Adobe.

Lawrlwytho Adobe yma

Ar gyfer pobl sydd â nam ar eu golwg, gellir lawrlwytho meddalwedd Adobe am ddim oddi ar wefan Adobe i droi ffeiliau PDF yn destun HTML neu ASCII y gellir ei ddefnyddio gan raglenni darllen sgrin.