Chwilio

Adborth effeithiol i gynorthwyo dysgwyr annibynnol

Mae Ysgol Gynradd Palmerston wedi datblygu dull asesu ar gyfer dysgu sy’n sicrhau bod disgyblion yn gweithredu yn unol â’r adborth a gânt. Darllen mwy >

Darparu cymorth emosiynol i wella ymddygiad a lles disgyblion

Tagiau: ymddygiadlles

Yn Ysgol Gynradd Danescourt, mae staff yn cynorthwyo disgyblion i reoli emosiynau anodd a sefyllfaoedd heriol trwy ystod o strategaethau ymdopi. Mae’r ysgol wedi datblygu system rheoli ymddygiad hefyd sy’n helpu disgyblion i newid eu hymddygiad cyn i bethau fynd yn rhy ddifrifol. Darllen mwy >

Pages