Chwilio

Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru

Mae’r adroddiad yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill â budd am argaeledd darpariaeth sy’n cefnogi agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â thlodi a’i hagenda lles a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015), yn enwedig wrth fodloni anghenion dysgwyr hŷn. Darllen mwy >

Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

23 Tachwedd 2016

Partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned yn dangos ymrwymiad cadarn i ddarparu dysgu i ddysgwyr anodd eu cyrraedd

Mae partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned wedi dangos ymrwymiad cadarn i ddarparu dysgu i oedolion yng Nghymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Darllen mwy >

Pages