Crynodeb o’r canfyddiadau yn ein hadroddiadau thematig cenedlaethol 2016