Adroddiad Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd yn rhoi canfyddiadau a dadansoddiad o berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd ddiweddaraf.

Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Darllenwch nawr


Data deilliannau arolygu 2010-2018

Gallwch chwilio, allforio a rhannu barnau dros 2,000 o arolygiadau ysgolion, colegau a sectorau eraill a gynhaliwyd gan Estyn ers 2010. Gallwch hidlo yn ôl blwyddyn, awdurdod lleol neu sector.