Adroddiad Blynyddol

Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr, ac mae’n rhoi canfyddiadau a dadansoddiad o berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Mae Adroddiad Blynyddol 2016-2017 yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed mewn polisïau addysg allweddol dros y saith mlynedd diwethaf.

Adroddiad Blynyddol 2016-2017

Darllenwch nawr


Data deilliannau arolygu 2010-2017

Gallwch chwilio, allforio a rhannu barnau dros 2,000 o arolygiadau ysgolion, colegau a sectorau eraill a gynhaliwyd gan Estyn ers 2010. Gallwch hidlo yn ôl blwyddyn, awdurdod lleol neu sector.