Ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei dal gan Estyn. 

Ar gyfer pob cofnod, rydym yn dangos y cais ac unrhyw wybodaeth a ddarparom.  Mewn ambell achos, mae’n bosibl nad yw’r wybodaeth a ddatgelwyd yn hawdd cael ati mewn fformat electronig.

Nid yw datgeliadau a wneir o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 yn cael eu cyhoeddi.

 

 

 

 

2016-2017