Chwarae a dysgu gweithredol: Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen - Medi 2009

Crynodeb

Mae’r pecyn canllawiau hwn yn cynnig cymorth ymarferol i ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau ar weithredu dull chwarae a gweithredol o ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Dylai helpu ymarferwyr i: godi safonau cyflawniad plant trwy ystyried pa mor dda y maent yn darparu profiadau chwarae a dysgu gweithredol o ansawdd da ar hyn o bryd; nodi a dathlu eu cryfderau mewn darparu profiadau chwarae a dysgu gweithredol o ansawdd da; cydnabod ble y mae angen cynnal darpariaeth o ansawdd da; nodi meysydd ble mae lle i wella; gwneud penderfyniadau ynglÅ·n â sut i wella; a hyrwyddo arfer dda.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon