Date in Category

Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf, 2013

Ysgol Gynradd Pum Heol

Manylion

Cyfeiriad: Heol Hen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5EZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Gâr


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 24 Medi 2018