Ysgol Edmwnd Prys

Manylion

Cyfeiriad: Gellilydan, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4DY

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Tachwedd 2018