Ysgol Dolbadarn

Manylion

Cyfeiriad: Llanberis, Gwynedd, LL55 4SH

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Hydref 2018

Effective practice