Date in Category

Dydd Llun, 14 Ionawr, 2019

Ysgol Dinas Bran

Manylion

Cyfeiriad: Dinbren Road, LL20 8TG

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Tachwedd 2018