Ysgol Acrefair

Manylion

Cyfeiriad: Tower View, Acrefair, Wrexham, LL14 3SH

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 24 Medi 2018