Manylion

Cyfeiriad: Sentry Cottage, Jordanston, Milford Haven, SA73 1HN

Sector: Arbennig annibynnol

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Penfro


Statws presennol: Mae’r ysgol yn bodloni pob un o Reoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2003

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 18 Ebrill 2018