Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Trelewis Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Trelewis, CF46 6AH

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Chwefror 2018

Effective practice