Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

St Joseph's Infant School

Manylion

Cyfeiriad: Water Street, Aberavon, SA12 6LF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Ionawr 2019