Date in Category

Dydd Iau, 29 Tachwedd, 2018

The Potteries

Manylion

Cyfeiriad: SY15 6JH

Sector: Arbennig annibynnol

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys


Statws presennol: Mae’r ysgol yn bodloni pob un o Reoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2003

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 10 Medi 2018