Date in Category

Dydd Mercher, 23 Gorffennaf, 2014

Pentre'r Graig Primary School

Manylion

Cyfeiriad: School Road, SA6 6HZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Dinas a Sir Abertawe


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Mehefin 2018