Date in Category

Dydd Llun, 12 Ionawr, 2015

Penmorfa Playmates Playgroup

Manylion

Cyfeiriad: Ysgol Penmorfa, Dawson Drive, LL19 8AS

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Mawrth 2019