Date in Category

Dydd Mawrth, 12 Mawrth, 2019

Oystermouth Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Newton Road, SA3 4BE

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Dinas a Sir Abertawe


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Ionawr 2019