Options Kinsale School

Manylion

Kinsale School oedd yr enw blaenorol / This was formerly Kinsale School.

Cyfeiriad: Kinsale Hall, Lanerch-Y-Mor, Holywell, Flintshire, CH8 9DX

Côd post: CH8 9DX

Sector: Arbennig annibynnol

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir y Fflint