Mountain Ash Comprehensive School

Manylion

Cyfeiriad: New Road, Mountain Ash, Rhondda Cynon Taff, CF45 4DG

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Tachwedd 2018

Adroddiad thematig