Mount Stuart Primary

Manylion

Cyfeiriad: Adelaide Street, CF10 5BS

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Caerdydd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 11 Rhagfyr 2017

Adroddiad thematig