Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Llantarnam Community Primary School

Manylion

Cyfeiriad: James Prosser Way, Llantarnam, Cwmbran, Torfaen, NP44 3XB

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 12 Tachwedd 2018