Grŵp Llandrillo Menai

Manylion

Cyfeiriad: Llandudno Road, Rhos-on-Sea, LL28 4HZ

Sector: Addysg bellach

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: 04 Ebrill 2019

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 16 Ebrill 2018

Effective practice

Adroddiad thematig