Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Fleur-De-Lys Primary School

Manylion

Cyfeiriad: School Street, Fleur-De-Lys, NP12 3UX

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Hydref 2018