Date in Category

Dydd Mercher, 1 Ebrill, 2009

Cyngor Sir Ddinbych

Manylion

Cyfeiriad: Chief Executive's Department, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire, LL15 1YN

Sector: Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 05 Chwefror 2018

Effective practice