Cyngor Sir Ddinbych

Manylion

Cyfeiriad: Chief Executive's Department, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire, LL15 1YN

Côd post: LL15 1YN

Sector: Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych